Vítejte na mých stránkách, zabývajících se Pozitivní Stimulací Torzních Polí, SRT - Spiritual Response Therapy a dalšími technikami, vracejícími trvalé zdraví.

Technika pozitivní stimulace torzních polí (PSTP), vychází z relativně dlouhodobého výzkumu dějů na poli kvantové fyziky, kvantové mechaniky, dějů týkajících se nekódované části DNA, dějů na poli hypervědomí, mezidimenzionální komunikace a dějů v mnoha dalších úrovních naší reality.

Co je PSTP?

Jde o ucelený soubor technik, jehož výsledkem je trvalé navrácení plné energetické vitality těla na základních úrovních bytí. Tento soubor technik rozpozná, uchopí a rozpustí zdroj (zřídlo) entriopií (míra neurčitosti náhodného procesu), které vedou k projeveným problémům psychickým a následně pak fyzickým.

Tato metoda po velmi přesné diagnostice rekonstruuje oslabené energetické orgány po generativní linii zpět až do -9 generace v rodu. Určí směr linie, ve které se zdroj problému nachází (mužská, ženská linie), rozpozná, které z energetických center (čaker) je ve své funkci oslabeno a pomocí velice specifických nástrojů je tento systém energií těla rekonstruován a navrácen do plné vitality a dynamiky.

Je mnoho způsobů, které umožní návrat čakrového systému do plné vitality, avšak k trvalému návratu do plné energetické vydatnosti je zapotřebí pochopit základní  principy a funkce těchto energetických orgánů. Obyvkle se stává - a v mé praxi je to téměř běžný jev - že "nahozený" čakrový systém - který léčitel ošetřil svou technikou -  dříve, než mohlo dojít k projevu pozitivních změn na fyzické úrovni opět vitálně poklesne a potíže, se kterými jste za léčitelem přišli se neléčí a zůstávají ve strnulém stavu, nebo se po nějaké době vrací...Toto se u PSTP nestává, neboť po rozpoznání energetické chyby ve fungování čaker, dochází k "opravě" tohoto vzorce, který určuje v jakém stavu se daná čakra nachází. Celkový energetický vzorec energetického toku čaker je charakterizován tokem tří dalších energetických orgánů - tzv. Torzních Polí...

Torzní Pole - T.P.

Je energetický orgán, který skrze energetický vír (torzi) projektuje ucelený soubor energetických vzorců (ctností) do prostředí, které dále přes energetické kanály (meridiány) napájí čakrový systém. Každá čakra disponuje trojicí T.P. (jinové, neutrální a jangové). Tento soubor energetických vzorců v čisté podobě charakterizuje lidskou bytost ve všech úrovních bytí - od základních myšlenkových vzorců, přes základní vzorce chování (instinkty), dále vzorce chování (vnímání přírodních zákonů), naše primární charakterové vlastnosti, stavbu energetického systému těla, stabilitu naší psychikystavbu našeho fyzického těla a principy života v projevené 3D realitě. Ve zkratce lze říci, že T.P. projektují soubor ctností, které nás charakterizují jako bytost, která plně ctí zákony stvoření.

T.P. plně reaguje na stav našeho myšlení a postoji k životu jako takovému. Plně aktivní T.P. vás povedou přímým životem k vnitřnímu bohatství, síle a moudrosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro politiky ve vysokých funkcích, nabízím tuto terapii zcela ZDARMA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------