Co je to Torzní Pole?

Pojem Torzní Pole (T.P.) je spíše označení vlastnosti (funkce) Hypervědomé reality - jako vševyplňujícího, nekonečného Vědomí. T.P. je jakýsi energetický útvar, kdy nekonečné Vědomí projevuje samo sebe, jako jistý energetický vír. Tento vír umožňuje skrze svou energetickou strukturu projevovat ve formě holografické projekce jistou energetickou kvalitu (záměr), tu modulovat do požadovaného vzorce, patřičně zesílit a vyslat k dalšímu "zpracování" do energetický "hustších" (nižších) hladin reality k další realizaci záměrů vědomí.

Pro představu: ponoříte-li do nádoby s vodou vrtulku a tu roztočíte svým vědomým záměrem (rukou, motorkem...), vytvoříte v hmotě vody torzi (zkrut). Ta se projeví ve formě víru. Tento vír již představuje váš projevený záměr jako nosiče informací. Ale vír sám o sobě do okolí žádnou informaci (kromě toho, že existuje jako projev Vaší vůle) nepředá. Stane se tak až v okamžiku, kdy začnete vrtulkou ve vodě vibrovat způsobem, který jednak voda umožňuje a jednak respektuje Váš požadavek. Na hladině vody vzniknou pravidelné kruhy, které přesně kopírují vzorec vibrací vrtulky pod vodou, ale navíc zesíleny o poloměr vzdalující se od osy Vámi vytvořeného víru, o harmonické kmity, které rezonují s vyššími harmonickými struktury vody atd... Vámi vytvořený energetický vzorec takto za krátký čas prostoupí celým povrchem hladiny a Váš záměr je splněn.