Příčiny nemocí (ne-moci)

Příčina nemocí není ukotvena ve fyzické (projevené) realitě, nýbrž - jak již titulek naznačuje - se jedná o jakousi ztrátu moci realizovat své záměry (jako tvůrce svého života). Tato ztráta moci může být způsobena mnoha faktory. Ale hlavní příčinou je nefungující Torzní Pole!

A opět – to, proč T.P. nepracuje, má svůj důvod. Ten je v Nerespektování a potlačení zákonů Stvoření v sobě!!!

Jak je vysvětleno v odkazu o T.P., tyto projevují skrze torzi Hypervědomého "prostoru" kvality, které nás charakterizují jako lidskou bytost se všemi vlastnostmi, které nám umožňují žít a v plné míře se realizovat (je to jako u nového počítače s nově nainstalovaným operačním systémem – také funguje bez chyby).

Tento soubor kvalit (ctností) vyjadřuje jakousi pečeť energetického vzorce nás lidí. Pokud jsou všechny kvality (ctnosti) promítány bez chyby, v plné síle a dynamice, mělo by být výsledkem zdravé silné tělo s jasnou myslí, silným srdcem a úžasnou intuicí, schopné realizovat jakýkoliv svůj záměr.. Tedy mocný nástroj realizace vědomí!

Ale tak to mnohdy (vlastně velice často) není. Příčinou blokace T.P. je soubor nahodilých skutků a příčin (entropií), které jsou zapříčiněny chybnými myšlenkovými vzorci. Ty zapříčiňují chybné vzorce chování daného jedince a takové chování má za následek popření základního energetického vzorce, "Pečetě", který nás charakterizuje jak člověka (T.P. přímo reagují na náš systém myšlení a zpětně reagují ve formě změny momentu hybnosti T.P. a po energetické linii k dané čakře pocitem z určitého myšlenkového aktu). Po vědomém či nevědomém popření této pečetě dochází k oslabení momentu hybnosti T.P. a pokud je chybný vzorec chronický, dojde k zástavě projekce daného T.P. a to přestane energeticky vyživovat příslušnou čakru. Hovořím zde o sedmi základních čakrách. Jmenovaná čakra pak ztrácí svou vitalitu a dynamiku a opět energeticky hůře vyživuje soubor fyzických orgánů náležících této čakře. Výsledkem je nejprve déletrvající psychická nestabilita (stres, pocit "nemám na něco sílu", deprese...) a posléze projevená oslabená funkce příslušného orgánu. Která čakra energeticky vyživuje který orgán zde popisovat nebudu, tyto informace je možné najít na internetu.

Proč tohle dělám...

Po pochopení příčin svých problémů v životě, po změně, kterou je možné touto metodou dosáhnout, je mou povinností nabídnout Vám možnost stát se těmi, kdo  řídí směr a smysl svého života.