Propojení terapie s vědomým životem

Byl jsem postaven před otázku: Jaký význam (vliv) má tato terapie pro lidský život: jeho duchovní růst, radosti v životě, životní kroky, úspěchy v práci, kariéra. partnerské vztahy a zdraví obecně.

Musím k této moudré otázce sdělit pár mých poznatků:

Samotná terapie Váš život zásadním způsobem nezmění! Rekonstrukce Torzních polí je provedena v realitě (prostředí), kde se pohybuje naše mysl. Možná namítnete - naše mysl není součástí naší reality?

Odpověď zní ano i ne.

Racionální mysl, která řeší aktuální dění a situace, ve kterých se momentálně nacházíme a kdy hodnotíme aktuální děje, je samozřejmě součástí této reality (s přihlédnutím k zažitým vzorcům chování)

Ovšem mysl, která řeší životní kroky, budoucnost, životní cíle, emoce, vzpomínky... ta se nachází v bodě, kterému můžeme říci - Hypervědomí. Tam je uloženo veškeré vědění, moudrost, vzpomínky a také nástiny řešení (jako kombinace již zažitého). Tam také tvoříme myšlenky a tam tvoříme svůj život!

Proto přímou vazbu na tuto projevenou realitu tato terapie nemá. Avšak nepřímo se terapie této reality týká, ba dokonce jí nepřímo řídí!

Pak samotná odpověď na prvotní otázku může znít takto

Terapie Torzních polí v přímém důsledku váš život ovlivní následovně:

1. odstraní blokády a chyby v energetických vzorcích (pečetě) každého jednotlivce

2. vrátí jedinci JEHO zamýšlený ergetický potenciál

3. stabilizuje energetický systém v nové kvalitě a nové vitalitě

4. umožní (vzhledem k novému-silnému energetickému potenciálu) jednotlivci zažít nové kvality života

5. umožní psychické narovnání a ujasnění si životních priorit

6. nastaví pochopení a zažívání "životních pravd" bez závoje a temných stínů...

7. stabilizuje emocionální výkyvy jedince vlivem vyšší energetické vitality organismu a psychiky

8. odstraní postupně chyby v energetických projevech systému těla - vlivem projekcí čistých energetických vzorců jednotlivých T.P.

9. nastaví samoopravný mechanizmus těla a spustí jeho funkci

10. výrazně zesílí vitální funkce na všech úrovních

ovšem...

11. nezmění váš systém a směr života

12. nezasáhne přímo do systému chápání životní reality (nezmění váš styl vnímání světa)

13. nezmění váš "systém víry a přesvědčení"

14. neodstraní bloky, kterými si znepříjemňujete život

15. neudělá z vás přes noc dokonalé bytosti...

Tady je nutné sdělit ještě toto - body pod "nadpisem" - ovšem - musíte chtít změnit sami. Musíte sami uchopit svůj život a jít cestou přímou. Není již možné hledat chyby někde mimo sebe. Vše je po této terapii na vás - přátelé!

Tato terapie přímo nesouvisí s jakýmkoli osobnostním růstem jedince - pouze mu k němu dá sílu. Dá sílu organismu se uzdravit, dá sílu myšlení - myslet jasně (ovšem se všemi důsledky). Dá sílu směru, který si nastavíte a půjdete po něm. Tato terapie vám vrátí vaši původní sílu na vše, čeho chcete v životě dosáhnou. Ale zodpovědnost za výsledky vašich cílů si ponesete sami.

Proto nemůžete očekávat po terapii okamžité změny v chování, v emocích, ve zdraví, v kariéře, v bohatství... tyto změny se bezprostředně projeví v okamžiku kdy vaše vůle a intuice projeví svůj potenciál a vaše ego přestane bránit tvorbě nové, vytoužené realitě.

 

Děkuji Ti Milane za Tvou otázku...