P.S.T.P.

Pomocí techniky PSTP nabízím vyřešení dlouhodobých problémů jak na psychické, tak fyzické rovině bytí.

Nabízím nový pohled na život pomocí vlastního - dříve nepoznaného - úhlu pohledu.

Nabízím pochopení příčin a podstaty chybných vzorců chování - nerespektujících zákony stvoření.

Nabízím pomocí velmi specifických a naprosto unikátních technik odstranění blokád v energetickém systému těla.