Tvorba energetických nástrojů

Tvorba pozitivních energetických výkonných jednotek.

Tato technika umožňuje tvorbu energetických nástrojů, které mohou plnit např. jakousi úlohu pomocníků při terapii T.P.

Také umožňuje k cílenému procesu tvorby vytvořit energetickou výkonnou jednotku pro snazší a efektivnější dosažení realizovaného cíle...

Dále umožňuje vytvořit jakási "fantomová těla", které cíleně vykonají jistý předem stanovéný úkol v energetické realitě. (např. snížení bolesti při úrazech, zrychlení léčby, stabilizace psychických výkyvů při terapii T.P). Tato "těla" po aktivaci k danému účelu, vykonají svou stanovenou práci a posléze (v souladu s programem, pro který byly stvořeny) po zrealizování cíle samovolně ukončí svou činnost a existenci.