Vedlejší a negativní účinky terapie

Jako každý zásah do našeho těla, i tato technika (metoda) s sebou přináší mírné vedlejší - spíše někdy nepříjemné - stavy, o kterých se chci zmínit ze své praxe:

Po terapii se mohou objevit tlaky, mírné bolesti, nestandartní stavy v místech skrytých, nebo již projevených problémových partií. Například ženy trpící blokací 2. čakry mohou po její plné aktivaci pociťovat mírnou bolest v oblasti bederní páteře. Tzn. léčená (rekonstruovaná) oblast o sobě dává vědět.

Také musím sdělit pravidlo: ženy s chronicky nefunkční 2. čakrou a tudíž blokovanou trojicí T.P. (-2,2N,2+), u kterých se již projevily fyzické potíže např. s menstruací, nebo dokonce došlo v minulosti již k chirurgickým zákrokům, by měly počítat s krátkodobým zhořšením stavu oproti stavu, na který byly zvyklé. Je to způsobeno "převzorováním" energie vyživující orgány přináležící 2. čakře. Fyzické orgány si musí "zvyknout" na nový energetický náboj a na jeho vzorec, který plně kopíruje původní "zdravou" matrici. Usazení nového vzorce a náboje určitou (krátkou) dobu trvá - zpravidla 2 - 3 menstruační cykly. Poté se vše opět vrací do klidového stavu a započíná vlastní rekonstrukce problémových orgánů. Ale i ony nepříjemné stavy po terapii signalizují, že se "něco" již začalo dít...

Je třeba si uvědomit, že orgány byly dlouhodobě vystaveny energetickému oslabení. Na tento stav si částečně zvykly a fungovaly v "nouzovém" režimu. Po aktivaci příslušných T.P. a následně pak čaker dochází k plné aktivaci těchto orgánů s následnými projevy. Tento stav není nijak závažný a netrvá dlouho - obvykle pár dní.

Je nanejvýš vhodné v takových případech navštívit fyzioterapeuta kterému důvěřujete, a ten dokáže stimulovat orgány a jejich energetické dráhy. Dochází tak k velice rychlé rekonvalescenci (mohu doporučit konkrétní osoby).

Neočekávejte změny fyzického rázu ihned po terapii.

 

Mohou se (hlavně u žen) vyskytnout stavy psychické nerovnováhy, v průběhu cca jednoho měsíce po terapii. Tyto stavy jsou způsobeny aktivací a plnou projekcí ctností v zažitých vzorcích chování, kdy jedinec "nepoznává sám sebe" a "neorientuje se v sobě" . Po této terapii dochází ke spontánní změně osobnosti v souladu se zákony stvoření. Pokud jedinec žil v rozporu s těmito "nepsanými" zákony a jeho chybné vzorce chování jsou hluboce zakořeněny, následné spontání změny vyvolají mírné psychické otřesy. Zde je velmi dobré si při těchto stavech nastavit racionální důvod těchto stavů - prostě, prodělal(a) jsem terapii a chvíli potrvá, než se nový stav usadí... Opět nejde o nic závažného a tyto pocitové vjemy brzy odchází.

 

Pokud se terapie účastní jen jeden z dvojice partnerů (manželů), dojde k energetické nekompatibilitě partnerů. Ten, který se terapie účastnil, se stane "energeticky kvalitnějším jedincem" a tím pádem více žádaným. Tento jedinec vnímá toho druhého (který se terapie neúčastní) jako toho, který se sebou nic nedělá. Stává se, že nastane období odstupu partnerů. Mezi partnery také dochází k sekundární emisi energetických chyb a jedinec po terapii, kdy je mu detailně vysvětlena příčina poruch, nechce absorbovat chyby neterapeutovaného partnera - opět může dojít k odstupu. Ale častěji se stává, že změny jsou tak zjevné, že nakonec k terapii přistoupí i druhý z partnerů. Takový postup pak vede k naprosté transformaci vztahů v nových kvalitách a hloubce.

Negativní účinek tato technika nemá!