Zákonitosti PSTP

Jako každá činnost, i tato technika se řídí přísnými zakony:

Rekonstrukce T.P. je možná pouze, je-li blokováno či přetočeno méně než 15 T.P. (těchto energetických útvarů má člověk 22).

Je-li blokováno méně než 5 T.P., dochází ke střední intenzitě nemocí nebo orgánové poruše.

Je-li blokováno 5 až 10 T.P., dochází k těžké nemoci nebo orgánové poruše bez výstupu do smrti.

Je-li blokováno 10 až 15 T.P., dochází k těžké nemoci nebo orgánové poruše s výstupem do smrti - stav je možný zvrátit!

Je-li blokováno více než 15 T.P., proces je nezvratný.

Během jedné terapie není možno (až na výjimky) rekontruovat více než 5 T.P. Terapii je nutné opakovat (v případě vyššího počtu přetočených či blokovaných T.P. ) v intervalech minimálně 24 hodin, maximálně však 48 hodin.

Po terapii není žádoucí konzumace alkoholu minimálně 1 měsíc.

Po terapii není žádoucí žádná práce jakéhokoliv terapeuta, který pracuje s bioenergiemi klienta (je nastaven nový čistý vzorec, který nepotřebuje korekce).

U terapeutů, kteří praktikují Rei-Ki a jiné léčebné procesy je doporučeno po této terapii svou činnost alespoň na jeden měsíc přerušit (ochrana a stabilizace nového energetického vzorce svého organizmu a ukotvení ve svém těle, existuje možnost sekundární emise problémových vzorců energie od klientů).

Není vhodné nabízet terapii darem pro blízkého člověka. Důvod je prostý - každý jedinec musí být na terapii vnitřně vybaven přesvědčením o změně. Jedinec, který takto vybaven není a terapii "nuceně" podstoupí - jen zesílí své, ještě nedozrálé, vzorce chování. V praxi to je tak, že člověk s vyšším egem by sám k terapii nepřistoupil a po takovémto zásahu začne, vzhledem ke svému vzrůstajícímu energetickému náboji, ještě zdůrazňovat svůj nedozrálý vzorec chování (prostě, má na blbiny více energie - budou to ještě větší blbiny). Výsledkem je zablokované některé T.P., které je popřeno tímto nevyzrálým chováním... Je však moudré blízkého člověka o této metodě informovat .

Není také vhodné požadovat terapii za již velice nemocného jedince, dokud je tento v plném vědomí a odpovídá za své činy. To proto, že ačkoliv už tělo závažně onemocnělo, jeho vzorce chování ještě nedozrály k pochopení, že za sebe musí převzít zodpovědnost sám. I takový člověk je schopen terapeutovi zavolat a požádat jej o terapii. Pokud je toho ještě schopen - je vysoká míra pravděpodobnosti, že jeho stav je touto metodou "léčitelný". Opět je moudré o této metodě takového člověka informovat. Rozhodnutí je však na něm (netlačte na něj - je to jeho vůle).

Z praxe mám případy, kdy je žádána terapie za člověka, který již není schopen o léčbu požádat sám. Je například v bezvědomí, v nemocnici - kde je napojen na přístroje, není schopen komunikovat, atd... Jedná se o již velmi nemocného člověka. V takovém případě je na terapeutovi, aby po detailní diagnostice zjistil, zda je stav ještě "léčitelný", či již nevratný. Toto není záležitost rozhodnutí terapeuta - toto je záležitost míry entropické zátěže v souvislosti s množstvím blokovaných T.P - viz výše. Ale i v případě, kdy jsou ještě stabilní základní životní funkce a nedošlo k těžkému fyzickému poškození těla (buď vlivem úrazu, nebo nemoci) je zvrat možný, pokud je splněna podmínka - méně než 15 blokovaných T.P. Běžně mám i takové případy rekonstrukce. Zde je možné, aby blízký člověk požádal terapeuta o rekonstrukci a stav přítele či rodinného příslušníka s ním konzultoval.


Je velice moudré požádat o nové přeměření stavu a provedení preventivní (udržovací) techniky alespoň jednou za rok.